Domů
 
Registrace
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Zpracování osobních údajů - GDPR

Zpracování osobních údajů - GDPR

dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES dále jen ,,Nařízení"

Totožnost správců

Robert Matějka,nám.Českého ráje 3,51101 Turnov,IČO 16264193 zaregistrován u ŽÚ Turnov pod č.j.300529/a/95

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávány budou tyto vaše osobní údaje:jméno a příjmení,poštovní adresa,telefonní kontakt,e-mailová adresa

Zákonný důvod zpracování osobních údajů  

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas udělený správci ve smyslu čl.6 odst.1 písm. a)Nařízení.Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.Poskytnutí je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro tyto účely: realizace kupní smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy,zejména vyřízení objednávky,vyřízení reklamce a realizace na odstoupení od kupní smlouvy.

Způsob zpracování osobních údajů      

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně.Ze strany správce nedochází k profilování dle ustanovení článku 4 odst.4.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.Vaše osobní údaje mohou být správcem poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany vašich osobních údajů,které správce prověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním osobních údajů tj.zpracovatelé.

Předání osobních údajů 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy na dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,nejméně však na dobu trvání účinků práv a povinnosti z kupní smlouvy a dále  po dobu nezbytnou pro účelyarchivování podle příslušných obecně závazných předpisů.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

1.právo na přístup k osobním údajům

2.právo na opravu

3.právo na výmaz ,,právo být zapomenut"

4.právo na omezení zpracování údajů

5.právo vznést námitku proti zpracování

6.právo na přenositelnost údajů

7.právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna vaše práva můžete uplatnit,že nás kontaktujete na e-mailové adrese matejka@elektromatejka.cz

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme,že jsme přijali vhodná organizační a technická zabezpečení osobních údajů a přístup k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete,že jste seznámen/seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

Platnost zásad osobních údajů od 25.5.2018.

 

 

  

 

 

Nahoru